Albers Sportscars Albers Sportscars, gevestigd aan Kruisstraat 3, 9581EA Musselkanaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.alberssportscars.nl Kruisstraat 3, 9581EA Musselkanaal +31599412803

C.M. Albers is de Functionaris Gegevensbescherming van Albers Sportscars Hij/zij is te bereiken via info@autoalbers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Albers Sportscars verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@autoalbers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Albers Sportscars verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Albers Sportscars neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Albers Sportscars) tussen zit. Albers Sportscars gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [AutoFlex, dit programma wordt gebruikt voor de boekhouding, opslaan van gegevens voor verwerking van facturen etc.]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Albers Sportscars bewaart de persoonsgegevens minimaal 7 jaar, dit is een verplichting van de belastingsdienst (voor bepaalde gegevens).

Delen van persoonsgegevens met derden

Albers Sportscars verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CookieTypeLooptijdOmschrijving
_ga02 yearsDeze cookie is geplaatst door